טיפול דיאליזה

ספק רב-תחומי

שנים של ניסיון ושיתוף של שיטות עבודה מיטביות בכל רחבי הרשת מאפשרים ל-NephroCare להציע לכל אחד מחולי הדיאליזה שלנו טיפולי דיאליזה מלאים, ותוכניות הטיפול השונות מאפשרות בחירה ממגוון רחב של טיפולים – במרכז, בבית או בבתי חולים.

המודיאליזה

המודיאליזה (‎HD‎‏) כוללת סינון חיצוני של דם דרך מכונת דיאליזה.

ב-NephroCare, אנו שואפים לספק לכל מטופלינו את הטיפול המיטבי האפשרי בהתאם לצורכיהם האישיים ולמצבם הגופני.

לפיכך, אנו מציעים סוגים שונים של המודיאליזה:

HD ‎‏ במרכז

טיפול ההמודיאליזה הנפוץ ביותר, הכולל שלושה מפגשים בשבוע במרכז דיאליזה.

HHD

המודיאליזה ביתית היא חלופה לטיפול במרכז, כיוון שהיא מספקת גמישות רבה יותר בלוח זמני הטיפולים ובתדירות הטיפולים. עם זאת, המטופלים מסתמכים תמיד על הצוות המטפל בהם בכל הקשור לבדיקה, לגיבוי ולניהול התיק הרפואי.

HHD ‎‏ בסיוע

במסגרת הטיפול הביתי, NephroCare פיתחה גישת טיפול מקיפה הכוללת גם טיפול בסיוע שתלוי ברמת העצמאות של המטופל.

טיפול עצמי

טיפול עצמי של מטופלים במרכז דיאליזה מייצג רמת עצמאות בטיפול, המקבילה לזו של המודיאליזה ביתית. המפתח לטיפול עצמי הוא מעורבות של המטופל ברוב שלבי הטיפול או בכולם.

טיפול מוגבל

רמת העצמאות בטיפול העצמי תלויה במטופל המקבל את הסיוע ושלבי הטיפול השונים יתחלקו בין המטופל לצוות המטפל.

טיפול מוגבר

חולי דיאליזה, הסובלים מסיבוכים תדירים או המוגבלים מבחינת ניידות, יכולים לקבל טיפול מחוץ למסגרת בית החולים ביחידות דיאליזה המספקות 'טיפול מוגבר'.

טיפול טיפולים

חולי דיאליזה מאושפזים מייצגים אוכלוסייה מעורבת, הנעה בין מטופלים במצב קליני קריטי למטופלים עצמאיים יותר השוהים זמנית במסגרת בית החולים מסיבות שאינן קשורות במישרין למצב הדיאליזה שלהם. טיפולי דיאליזה מבוצעים ביחידת דיאליזה בתוך בית החולים.

דיאליזה בשיטת High-Flux

האלמנט ההכרחי של דיאליזה בשיטת High Flux Dialysis  הוא שימוש במסנני דיאליזה בעלי נקבוביות גדולות יותר לסילוק הן רעלנים אורמיים והן נוזל. בדיאליזה קונבנציונלית, תוצרי הפסולת והאלקטרוליטים מסולקים מדמו של המטופל באמצעות דיפוזיה - תנועת החומרים המסיסים מתמיסה בעלת ריכוז גבוה יותר (דם) אל תמיסה בעלת ריכוז נמוך יותר (דיאליזט) דרך ממברנה חדירה למחצה. מתבצעת מדידה ומעקב אחר Blood urea nitrogen (BUN) המשקף את כל הרעלנים המסולקים על ידי הכליה במצב נורמלי. בדיאליזה בשיטת High-Flux, BUN מסולק בקצב מהיר יותר באופן ברור. מולקולות גדולות יותר הן גדולות מדי לסילוק באמצעות דיאליזה קונבנציונלית, אך הן מסולקות באמצעות מסנני דיאליזה מסוג high flux.

HighVolumeHDF

דיאליזה בשיטת HighVolumeHDF, עם השפעותיה החיוביות הרבות על גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים הכרוכים בדיאליזה, מוכרת כשיטת טיפול הדיאליזה היעילה ביותר 1, ומתקרבת לפרופיל הפינוי של הכליה הטבעית.

לאור השגת נפחי החלפה גבוהים, לטיפול ב-HighVolumeHDF‎ מיוחס פינוי יעיל יותר של מולקולות בינוניות. שיטת HighVolumeHDF‎ משפרת את תוצאי המטופלים ומשרה השפעות מועילות על גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים העיקריים:

  • רמות ß2-מיקרוגלובולין ופוספט בסרום2,3,4
  • תגובה דלקתית 5
  • יציבות המודינמית במהלך דיאליזה 6
  • שליטה באנמיה 7

ניהול גישה וסקולרית

גישה וסקולרית מכונה לעתים תכופות 'קו החיים של המטופל'. לאור חשיבותו המכרעת של נושא זה, NephroCare פיתחה כלים ושירותים רבים המתמקדים בניהול ובטיפול בגישה וסקולרית. ניסיון בן יותר מעשור במרפאות NephroCare שלנו העניק לנו רמת התמחות גבוהה בטיפול כלייתי, אותו אנו באופן קבוע משקיעים חזרה ברשת NephroCare בצורת הנחיות וגישות לפרקטיקה הטובה ביותר המועשרות בשירותים ובכלים של NephroCare.

תמיכה בניהול גישה וסקולרית ברמת המרפאה

על מנת לתמוך בחיבור וניתוק קלים של מטופלים, בהתאם לתקן NephroCare לטיפול דיאליזה נאות ולדרישות הנחיית NephroCare לבקרת היגיינה וזיהומים, ה-proHD Set וה-proHD CVC Set פותחו במרפאות שלנו.

ההתמחות הייעודית בתוך רשת NephroCare שלנו תורמת לידע נוסף לגבי הפרקטיקה הטובה ביותר בתחום גישה וסקולרית.

 פרסומים משותפים של ‎Fresenius Medical Care‎‏ ו-‎EDTNA/ERCA‎‏:

  •  '‎Vascular Access Cannulation and Care Guide – A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula‎‏'
  • '‎Vascular Access Management and Care – A Nursing Best Practice Guide for Central Venous Catheter

שירותים אנדו-וסקולריים וניתוחי גישה וסקולרית

NephroCare מעניקה התמחות ברמה גבוהה לפיתוח וניהול מרכזי גישה וסקולרית (VAC) אשר מספקים שירותים אנדו-וסקולריים ומבצעים ניתוחי גישה וסקולרית.

ניטור הישגי גישה וסקולרית

ניהול גישה וסקולרית מהווה חלק אינטגרלי של NephroCare ותורם לאופטימיזציה של טיפולי CKD למען שיפור תוצאי המטופלים, אשר מנוהלים באמצעות הסכמי מטרה למדדי ביצוע עיקריים ייעודיים המנוטרים באמצעות Balanced ScoreCard.

דיאליזה צפקית

בדיאליזה צפקית, חלק מהצפק משמש לדיאליזה. מים ומומסים יכולים לעבור מצד הדם אל צד הדיאליזט דרך קרום הצפק. הצנתר נשאר במקומו במשך כל הדיאליזה הצפקית במטופל. בנוכחות דיאליזט בחלל הצפק, מתבצע פינוי של תוצרי פסולת ועודפי מים עד לאיזון בין ריכוזי המומסים בצד הדם ובצד הדיאליזה.

מרשמים שונים של ‎PD‎‏, התלויים בסגנון החיים ובמצב הרפואי

דיאליזת יום צפקית

רציפה במרפאות ‎NC‎‏ שלנו

  • סדירה במהלך היום
  • 4 עד 5 תחלופות ביום
  • התחלופה נמשכת 20 עד 30 דקות בקירוב                                                                        

 דיאליזה צפקית אוטומטית בבית המטופל

  • 8 עד 10 שעות בקירוב

הממחזר מתנקז מחלל הצפק וממלא אותו שוב באופן אוטומטי

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.