מומחים מקצועיים

מומחים מקצועיים

טיפול כלייתי חליפי משמעו הרבה יותר מדיאליזה בלבד. ההכשרה, ההשכלה וההדרכה המתמשכת של העובדים משפיעה ישירות על איכות הטיפול שניתן למטופלים. בסביבה קלינית, שבה טכנולוגיה היא מרכיב חשוב, אנשי הצוות שמספקים את הטיפול בפועל משמשים כנקודת הקשר האנושית והרגשית עם המטופלים וככאלה יש להם חשיבות רבה לגבי הציות והבריאות של המטופל. תמהיל יעיל של תכניות הדרכה מתמשכות, אירועי למידה והשתתפות בכנסים עוזר לשמור את אנשי הצוות מעודכנים בהתפתחויות הרפואיות האחרונות כמו גם בדרישות ובנהלים הארגוניים. בעזרת פיתוח אנשי הצוות שלנו, אנחנו משפרים את איכות השירות.

הדרכה והשכלה

דרישה מוקדמת לטיפולים מיטביים היא הבנה וניסיון שנדרשים כדי להעניק אותם באופן המועיל ביותר.

הדרכה

כדי להפיק את המרב מטכנולוגיה מתקדמת, יש צורך בידע ובניסיון נרחבים לגבי יישומה בפועל. מעבר לדרישות ההדרכה הרשמיות, אנו מספקים התנסות נרחבת בשיטות הדרכה מתקדמות. הניסיון המשולב שלנו מאין ספור סדנאות הדרכה אזוריות מבטיח שאירועים מתוכננים כך שיהיו רלוונטיים ישירות למצבים מעשיים יומיומיים.

השכלה

כל בעל מקצוע בתחום הדיאליזה חייב להתעדכן בהתפתחויות האחרונות בתחום טיפולי הדיאליזה. הרופאים והאחיות שלנו משתתפים באירועים מקצועיים ובינלאומיים בכל שנה. מלבד ההדרכות הישירות בטכנולוגיות חדשות וביישומן, אירועים אלה משמשים גם כפורום רב-ערך לחילופי רעיונות והתנסויות עם מומחי דיאליזה אחרים.