כתב עת למטופלים

NephroCare" בשבילי" הוא כתב העת למטופלי NephroCare. כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה ומופץ לכל מרכזי הדיאליזה ברשת המרכזים של NephroCare.

לקבלת מידע נוסף עיין באתר www.NephroCare.com