0 מרכזים נמצאו עבור "..."
סנן לפי שירותים ...
 
66
תוצאות בדף
10
 
66
x
x
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
 
צור קשר טל'+268-240-455-57 פקס+268-240-478-55
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+267-241-7414 פקס+27-31-261-9856
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'++264 67 302 844
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-944-3642 פקס+27-86-656-6191
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0713 פקס+27-12-373-0219
שירותים CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0244
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-335-3977 פקס+27-12-335-1539
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-320-7826 פקס+27-12-322-1903
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-701-5187 פקס+27-12-701-3858
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-252-7580 פקס+27-12-252-0064
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-14-592-6603 פקס+27-14-592-6499
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-15-287-5219 פקס+27-15-297-1717
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-1420 פקס+27-15-962-165
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-13-656-2676 פקס+27-13-656-2674
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-13-243-1181 פקס+27-13-243-0698
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-15-101-3000
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-861-6289 פקס+27-11-863-2310
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-922-1284 פקס+27-11-922-1296
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0726
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-475-2630 פקס+27-11-675-2608
שירותים APD, CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0986 פקס+27-11-412-1297
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-852-5765 פקס+27-11-852-5695
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-933-5100 פקס+27-11-933-5112
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-983-0827 פקס+27-86-616-5856
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-16-455-4007 פקס+27-16-455-4771
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-16-976-8859 פקס+27-16-973-1042
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-16-988-0514 פקס+27-16-988-0516
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-884-4444 פקס+27-11-883-0512
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-883-2244 פקס+27-11-883-2266
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF, PAED עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0986 פקס+27-11-412-1297
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-356-6555 פקס+27-11-482-3383
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-18-786-1931 פקס+27-18-786-1932
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-18-293-0912 פקס+27-18-293-3425
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-18-381-7835 פקס+27-18-381-7497
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-34-312-8036 פקס+27-34-312-8035
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0246
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-701-8116 פקס+27-31-701-7369
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-35-772-4104 פקס+27-35-772-4103
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-35-789-3731 פקס+27-35-789-7476
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-261-1244 פקס+27-31-261-1259
שירותים CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-581-2369 פקס+27-31-581-2371
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0245 פקס+27-31-566-2624
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-502-2828 פקס+27-31-502-7538
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-402-0564
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-39-682-7685 פקס+27-39-682-0058
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-81-468-1478
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-32-944-6135 פקס+27-32-944-1060
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-32-551-6796 פקס+27-32-551-6796
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-39-727-2555 פקס+27-39-727-3578
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-41-363-0807 פקס+27-41-363-0793
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-42-293-2000 פקס+27-42-293-0286
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0854 פקס+27-44-873-3262
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1565
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-851-0941 פקס+27-21-851-0945
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-824-1273 פקס+27-86-461-7982
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-28-312-4085 פקס+27-28-312-2451
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-612-0239 פקס+27-21-930-1255
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-886-4445 פקס+27-21-886-5192
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-683-7119 פקס+27-21-671-8686
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-637-3867 פקס+27-21-637-3492
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1567
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-442-1844 פקס+27-21-448-2630
שירותים HD, HF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-65-231-637 פקס+264-65-231-632
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-61-304-088 פקס+264-61-306-884
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF, PAED עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-64-406-335 פקס+264-64-406-345
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-51-430-2742 פקס086-268-9458
שירותים APD, CAPD, HD, HF, משולב HDF, ONLINE HDF עבור לדף המרפאה
מצטערים, לא נמצאו תוצאות עבור שאילתת החיפוש שלך.