3 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
3
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+353 6 149 80 40
שירותים ONLINE HDF, HD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+353 1 866 13 14
שירותים HD, HD
צור קשר טל'+353 5 67 78 30 30
שירותים