65 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
65
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
 
צור קשר טל'+268-240-455-57 פקס+268-240-478-55
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+267-241-7414 פקס+27-31-261-9856
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'++264 67 302 844
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-944-3642 פקס+27-86-656-6191
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0713 פקס+27-12-373-0219
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0244
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-335-3977 פקס+27-12-335-1539
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-320-7826 פקס+27-12-322-1903
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-12-252-7580 פקס+27-12-252-0064
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-14-592-6603 פקס+27-14-592-6499
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-1420 פקס+27-15-962-165
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-13-656-2676 פקס+27-13-656-2674
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-13-243-1181 פקס+27-13-243-0698
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-15-101-3000
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-861-6289 פקס+27-11-863-2310
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-922-1284 פקס+27-11-922-1296
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0726
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-475-2630 פקס+27-11-675-2608
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF, Immunoadsorption עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0986 פקס+27-11-412-1297
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-852-5765 פקס+27-11-852-5695
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-933-5100 פקס+27-11-933-5112
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-983-0827 פקס+27-86-616-5856
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-16-455-4007 פקס+27-16-455-4771
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-1588 פקס+27-16-973-1042
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-16-988-0514 פקס+27-16-988-0516
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-884-4444 פקס+27-11-883-0512
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-883-2244 פקס+27-11-883-2266
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, PAED, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0986 פקס+27-11-412-1297
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-11-356-6555 פקס+27-11-482-3383
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-18-786-1931 פקס+27-18-786-1932
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-1841 פקס+27-18-293-3425
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-18-381-7835 פקס+27-18-381-7497
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-34-312-8036 פקס+27-34-312-8035
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0246
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-701-8116 פקס+27-31-701-7369
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-35-772-4104 פקס+27-35-772-4103
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-35-789-3731 פקס+27-35-789-7476
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-261-1244 פקס+27-31-261-1259
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-581-2369 פקס+27-31-581-2371
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-10-612-0245 פקס+27-31-566-2624
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-502-2828 פקס+27-31-502-7538
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-31-402-0564
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-39-682-7685 פקס+27-39-682-0058
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-32-944-6135 פקס+27-32-944-1060
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-32-551-6796 פקס+27-32-551-6796
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-39-727-2555 פקס+27-39-727-3578
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-41-363-0807 פקס+27-41-363-0793
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-42-293-0440 פקס+27-86-415-5032
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-87-997-0854 פקס+27-44-873-3262
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1811
שירותים ONLINE HDF, HD, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1565
שירותים ONLINE HDF, HD, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-851-0941 פקס+27-21-851-0945
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-824-1273 פקס+27-86-461-7982
שירותים HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-28-312-4085 פקס+27-28-312-2451
שירותים HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-612-0239 פקס+27-21-930-1255
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-886-4445 פקס+27-21-886-5192
שירותים HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-683-7119 פקס+27-21-671-8686
שירותים HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-637-3867 פקס+27-21-637-3492
שירותים HD, ONLINE HDF, HF, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1567
שירותים ONLINE HDF, HD, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-21-442-1844 פקס+27-21-448-2630
שירותים HD, ONLINE HDF, HF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'087 997 1810
שירותים ONLINE HDF, HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-65-231-637 פקס+264-65-231-632
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-61-304-088 פקס+264-61-306-884
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF, PAED עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+264-64-406-335 פקס+264-64-406-345
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'+27-51-430-2742 פקס086-268-9458
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF עבור לדף המרפאה