65 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
65
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+268-240-455-57
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+267-241-7414
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'++264 67 302 844
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-87-944-3642
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0713
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0244
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-12-335-3977
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-12-320-7826
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-12-252-7580
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-14-592-6603
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-87-997-1420
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-13-656-2676
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-13-243-1181
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-15-101-3000
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-861-6289
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-922-1284
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0726
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-475-2630
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF, Immunoadsorption
צור קשר טל'+27-87-997-0986
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-852-5765
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-933-5100
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-983-0827
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-16-455-4007
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-87-997-1588
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-16-988-0514
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-884-4444
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-883-2244
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, PAED, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-87-997-0986
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-11-356-6555
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-18-786-1931
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-87-997-1841
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-18-381-7835
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-34-312-8036
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0246
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-31-701-8116
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-35-772-4104
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-35-789-3731
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-31-261-1244
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-31-581-2369
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0245
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-31-502-2828
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-31-402-0564
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-39-682-7685
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-32-944-6135
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-32-551-6796
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-39-727-2555
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-41-363-0807
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-42-293-0440
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-87-997-0854
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'087 997 1811
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'087 997 1565
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+27-21-851-0941
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-824-1273
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-28-312-4085
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-612-0239
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-886-4445
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-683-7119
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-637-3867
שירותים HD, ONLINE HDF, HF, CAPD, APD
צור קשר טל'087 997 1567
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+27-21-442-1844
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'087 997 1810
שירותים ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+264-65-231-637
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+264-61-304-088
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF, PAED
צור קשר טל'+264-64-406-335
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF
צור קשר טל'+27-51-430-2742
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, משולב HDF