72 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
72
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+48 22 7639 676
שירותים CAPD, HD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 25 7563 540
שירותים HD, APD, CAPD, HDF
צור קשר טל'+48 22 7790 380
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 22 2133 800
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 23 6546 990
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 29 7142 690
שירותים HD
צור קשר טל'+48 29 7693 220
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 23 6629 226
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 89 7419 390
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 89 6425 040
שירותים HD, HDF, CAPD, APD
צור קשר טל'+48 87 6202 251
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 609 708 426
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 84 627 17 62
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 81 8840 160
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 81 8889 393
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 48 3450 877
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 885 884 924
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 41 3861 508
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 12 6424 900
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 695 811 219
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 12 3728 040
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 33 8429 600
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 14 6410 050
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 18 4156 056
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 33 8601 366
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 18 2611 780
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 18 3301 990
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 13 4453 257
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 18 3513 686
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 13 4301 995
שירותים HD, APD, CAPD, HDF
צור קשר טל'+48 15 8239 285
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 32 7756 598
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 609 711 081
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 32 6700 302
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 32 3932 580
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 32 2199 300
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 33 8278 950
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 32 4537 700
שירותים HDF, APD, HD, CAPD
צור קשר טל'+48 71 3256 744
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 71 7574 907
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 71 7719 110
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 74 6489 440
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 74 8515 790
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 76 7463 200
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 75 6460 050
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 61 6414 050
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 61 8299 320
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 61 6675 810
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 63 2771 085
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 62 7420 962
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 62 5920 018
שירותים CAPD, HD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 65 5453 211
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 665 545 150
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 65 5203 070
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 61 2927 440
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 95 7528 380
שירותים HD, HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+48 91 4021 980
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 91 3878 100
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 91 3265 650
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 91 5789 703
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 94 3475 310
שירותים CAPD, HD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 94 3615 530
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 55 2624 441
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 58 6730 150
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 52 3614 960
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 56 6572 178
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 56 6237 520
שירותים CAPD, HD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 42 2277 211
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 22 2133 810
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 44 6488 830
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+48 43 8266 080
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'+48 43 8437 800
שירותים HD, HDF