25 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
25
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל' +420 237 836 570
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 244 090 330
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 237 836 620
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 220 510 107
שירותים HF, HD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 284 683 292
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 311 280 320
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 321 000 161
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 313 030 820
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 312 521 994
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 325 203 170
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
צור קשר טל' +420 321 022 700
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 325 203 190
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, משולב HDF, Home HD
צור קשר טל' +420 354 622 604
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 352 622 653
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 353 223 281
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל' +420 471 120 350
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, Home HD, משולב HDF
צור קשר טל' +420 471 003 010
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל' +420 471 120 370
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 471 003 076
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 477 012 310
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 466 512 078
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 460 000 520
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל' +420 460000500
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 461 002 461
שירותים ONLINE HDF, HD, HF, CAPD, APD
צור קשר טל'+420 465 715 050
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HF, HD, HDF