טיפול ב-‎CKD

Physician and patient
מניעת התקדמותה של CKD

ניהול ההתקדמות של CKD מיועד להתייחס למגוון של גורמים רבים הידועים כקשורים להתקדמות. NephroCare תומכת ומעודדת שימוש באסטרטגיה מקובלת המאמצת את נהלי הטיפול הרפואי הטובים ביותר הכלולים בהנחיית KDIGO להערכת CKD ולטיפול בה. בהסתמך על כך, NephroCare ממליצה, לדוגמה, על אמצעי אורח חיים כלליים המשפרים את הבריאות הקרדיווסקולרית, איזון לחץ דם, שיבוש המערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (RAAS) והתערבות רפואית.

הפניה לשירותי מומחים

הקהילה הנפרולוגית ממליצה על הפניה לשירותי מומחים לטיפול בכליות עבור חולי CKD בנסיבות שלהלן:

  • AKI או ירידה פתאומית וממושכת ב- ;GFR
  • GFR <30 ml/min/1.73 m2 (קטגוריות GFR G4-G5);
  • ממצא עקבי של אלבומינוריה משמעותית (ACR ≥300 mg/g [≥30 mg/mmol] או AER ≥300 mg/24 hours, שווה ערך בקירוב ל- PCR ≥500 mg/g [≥50 mg/mmol] או PER ≥500 mg/24 hours);
  • גלילים של תאי דם אדומים בשתן, RBC 420 לשדה בעוצמה גבוהה, באופן ממושך וללא הסבר פשוט;
  • CKD ויתר לחץ דם עמיד לטיפול ב-4 תכשירים נגד יתר לחץ דם או יותר
  • ממצאים חריגים פרסיסטנטיים ברמות אשלגן בסרום; 
  • אבני כליות נשנות או נרחבות;
  • מחלת כליות תורשתית .1