עבודת צוות ביחידת דיאליזה

מרכז הדיאליזה הרב-תחומי

מכון הדיאליזה מנוהל על ידי מנהל רפואי המתמחה בנפרולוגיה, ועל ידי אח/אחות האחראית על ניהול הצוות הרפואי והסיעודי.

בהתאם לתקנות המקומיות, כל משמרת טיפול  בה יש 4 מטופלים ומעלה, מפוקחת על ידי רופא  ואחות מוקצית לדיאליזה של עד 4 מטופלים. אחיות ה נעזרות בכח עזר  בהתאם לדרישות המדינה. בהתאם לגודלו של מכוןהדיאליזה ולמיקומו, הוא עשוי לכלול צוות תמיכה ניהולי וטכני נוסף.

המנהל הרפואי, הדיאטנית והעובדת הסוציאלית מבצעים (בנפרד) סקירה קלינית חודשית ורב-תחומית כדי לנתח את התוצאות הכוללות ולשפר את המצב הבריאותי הפרטני של המטופלים; ישיבות רבעוניות רב-תחומיות נערכות כדי לשפר את התקשורת וליצור אווירה שיתופית בקרב צוות הטיפול של מרכז הדיאליזה.

המנהל הרפואי, הדיאטנית והעובדת הסוציאלית מבצעים (בנפרד) סקירה קלינית חודשית ורב-תחומית כדי לנתח את התוצאות הכוללות ולשפר את המצב הבריאותי הפרטני של המטופלים; ישיבות רבעוניות רב-תחומיות נערכות כדי לשפר את התקשורת וליצור אווירה שיתופית בקרב צוות הטיפול של מרכז הדיאליזה.

מלבד הטיפול בדיאליזה, NephroCare מעניקה גם תמיכה רב-תחומית למטופלי דיאליזה הזקוקים לליווי של דיאטנית או עובדת סוציאלית.

עבודת צוות ביחידת דיאליזה