מסמכי תיאום

דיאליזה בחופשה מעניקה לך את ההזדמנות לבקר במרכזי דיאליזה אחרים של NephroCare לצורך טיפול בזמן שאתה נהנה מהחופש לטייל. כאשר אתה מבקש מאיתנו לעוזר בתיאום, מרכזי תיאום הדיאליזה בחופשה מספקים לך שלושה סוגים של מסמכים כדי להבטיח מתן שירות מוצלח של התיאום עבורך.

טופס ההסכמה של המטופל בנוגע למידע ולנתונים מגדיר את העיבוד והאחסון של נתוניך האישיים, מכיוון ש-Fresenius Medical Care רואה חשיבות רבה ביותר לתקנות ההגנה על פרטיות.

רשימת מרכזי התיאום מסכמת את כל מרכזי תיאום הדיאליזה בחופשה, כדי שתוכל לבדוק ישירות כיצד והיכן הנתונים שלהם מאוחסנים.

המסמך תיאום טיפולי דיאליזה בחופשה - תנאים והתניות כלליות כולל את כל חובות השירות של מרכזי התיאום של דיאליזה בחופשה ומגדיר את תחומי האחריות ההדדיים לאורך כל תהליך התיאום.

לפני שנוכל להתחיל בשירות התיאום עבורך, המרכז שלנו לתיאום דיאליזה בחופשה זקוק למסמכים טופס הסכמה של המטופל בנוגע למידע ולנתונים ותיאום טיפולי דיאליזה בחופשה - תנאים והתניות כלליות חתומים על ידך.

לפני שנוכל להתחיל בשירות התיאום עבורך, המרכז שלנו לתיאום דיאליזה בחופשה זקוק למסמכים טופס הסכמה של המטופל בנוגע למידע ולנתונים ותיאום טיפולי דיאליזה בחופשה - תנאים והתניות כלליות חתומים על ידך.

רשימת צוותי תיאוםpdf (937 KB)
טופס הסכמה של המטופל בנוגע למידע ולנתוניםpdf (80 KB)
תיאום טיפולי דיאליזה בחופשה - תנאים והתניות כלליותpdf (84 KB)