מחלת כליות כרונית

CKD וההשלכות החברתיות שלה
מחלת כליות כרונית, המגפה השקטה – אתגר חברתי

מחלת כליות כרונית (CKD) היא שם כללי לנזק בלתי הפיך ופרסיסטנטי לכליות. 1 היא מוגדרת כנזק מבני לכליות או כירידה בתפקוד הכליות (ירידה בקצב סינון גלומרולרי (GFR)) הנצפית במשך 3 חודשים או יותר.2

 CKD היא הפרעה חמורה הכרוכה בתמותה בטרם עת, בירידה באיכות החיים ובעלייה בהוצאות שירותי הבריאות.3 היא מציבה אתגר משמעותי בפני החולים, בני משפחותיהם וספקי שירותי הבריאות. 1

נושאים קשורים

מרפאות ובתי חולים רבים מציעים טיפולי המודיאליזה.