זוכי פרסי ערכי החברה והאתיקה

אנו גאים להכריז על חמשת העובדים המצטיינים הזוכים בפרסי ערכי החברה ופרס האתיקה:

שיתוף פעולה 

אדי פולונסקי מהנדס שירות מפרזניוס פי.בי , נבחר לפרס ערכי החברה עבור ערך שיתוף הפעולה.

יוזמה

נסרין קאדריה כח עזר ממכון קדמת חיפה, נבחרה לפרס ערכי החברה עבור ערך היוזמה.

אמינות 

דילה קרליקוב  כח עזר ממכון איילון, נבחרה  לפרס ערכי החברה עבור ערך האמינות.

מצוינות

נטלי בקרמן סגנית מנהלת מכון ב"ש א, נבחרה לפרס ערכי החברה עבור ערך המצוינות.

אתיקה

מיכל עובדיה רכזת נפרוקר מהמטה נבחרה לפרס האתיקה.