87 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
87
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'03718425526
שירותים HD
צור קשר טל'(011) 49590200 (int 8701)
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 48256162
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 48212919
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(011) 47664990
שירותים HD
צור קשר טל'(03488) 428003
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(02322) 4423820
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 47985929
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 4717-6588
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 47441320
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 4488-8057
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 46291083
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0220) 4832-741
שירותים HD
צור קשר טל'(0237) 4664611
שירותים HD
צור קשר טל'(011) 44418634
שירותים HD
צור קשר טל'(011) 4487-1999
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(011) 42882575/2660
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 42903104
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 4222-6960
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'42242249
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(011) 4223-6289
שירותים HD
צור קשר טל'(011) 4237-4095
שירותים HD
צור קשר טל'(0221) 4536246
שירותים HD, CAPD, APD
צור קשר טל'0341-4858585
שירותים APD, CAPD
צור קשר טל'(0341) 4231975
שירותים HD, CAPD, HV-HDF, PAED
צור קשר טל'(03462) 437720
שירותים HD
צור קשר טל'(03446) 423343
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(0342) 4527881
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'(03498) 420589
שירותים HD
צור קשר טל'(0343) 4200566
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(0345) 4223571
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(03455) 425606
שירותים HD
צור קשר טל'(03442) 423118
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'03752-430212
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'03755-422636
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0379) 4434686
שירותים HD
צור קשר טל'(0379) 4475300
שירותים HD
צור קשר טל'(03783) 425475
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(03777) 452034
שירותים HD
צור קשר טל'(03774) 425051
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0362) 4440250
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(0362) 4445111
שירותים HD
צור קשר טל'(03735) 423078
שירותים HD
צור קשר טל'(03482) 428850
שירותים HD
צור קשר טל'(03717) 4422685
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0364) 4425612
שירותים HD
צור קשר טל'(0381) 4249328
שירותים HD
צור קשר טל'(0381) 4225139
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(03865) 424289
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(03876) 481616
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(0385) 4311013
שירותים HD, CAPD, APD, HDF
צור קשר טל'(0387) 4233217
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0387) 4216612
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(0387) 4954900
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(0351) 4885454
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(03548) 425468
שירותים HD, CAPD, APD
צור קשר טל'(03549) 423004
שירותים HD
צור קשר טל'(0261) 4249839
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(0261) 4234879
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0266) 4420980
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0266) 447248
שירותים HD
צור קשר טל'(02657) 426039
שירותים HD
צור קשר טל'(02656) 482025
שירותים HD
צור קשר טל'(02922) 464846
שירותים HD
צור קשר טל'(02262) 420360
שירותים HV-HDF, APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(0291) 4551431
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0291) 4526903
שירותים HD
צור קשר טל'(0299) 4474649
שירותים CAPD, APD
צור קשר טל'(0298) 4425330
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(0298) 4462263
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(02942) 421035
שירותים HD
צור קשר טל'(02946) 442324
שירותים HD
צור קשר טל'(02972) 422026
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(54 11) 47135232
שירותים HD
צור קשר טל'(0220) 4858640
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(011) 42999672
שירותים HD
צור קשר טל'(011) 4383-4161
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'4923-5957
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(011) 45472557
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(02657) 430634
שירותים APD, CAPD, HD, HDF
צור קשר טל'(0261) 4291003
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'(02622) 422951
שירותים HD
צור קשר טל'(02623) 4443365
שירותים HD
צור קשר טל'(0260) 4426621
שירותים APD, CAPD, HD
צור קשר טל'(03717) 4436109
שירותים HD
צור קשר טל'(0299) 4430181
שירותים HD
צור קשר טל'(0341) 4810222
שירותים HD