59 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
59
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+268-240-455-57
שירותים HD, CAPD, Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, APD
צור קשר טל'+267-241-7414
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'++264 67 302 844
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0713
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD
צור קשר טל'+27-10-612-0244
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-12-335-3977
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-12-252-7580
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-14-592-6603
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-87-997-1420
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-13-656-2676
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-13-243-1181
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-15-101-3000
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-11-861-6289
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-11-922-1284
שירותים HD, CAPD, APD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0726
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-11-475-2630
שירותים Immunoadsorption, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-87-997-0986
שירותים CAPD, APD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-11-852-5765
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-11-933-5100
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-11-983-0827
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-16-455-4007
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-87-997-1588
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-16-988-0514
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-11-884-4444
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-11-356-6555
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
צור קשר טל'+27-81-100-8131
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-18-381-7835
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
צור קשר טל'+27-34-312-8036
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0246
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-31-701-8116
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
צור קשר טל'+27-35-772-4104
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-35-789-3731
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-31-261-1244
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-31-581-2369
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-10-612-0245
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-31-502-2828
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-31-402-0564
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-39-682-7685
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-32-944-6135
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-32-551-6796
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
צור קשר טל'+27-39-727-2555
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-41-363-0807
שירותים APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-42-293-0440
שירותים HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-87-997-0854
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'087 997 1565
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+27-21-851-0941
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF
צור קשר טל'+27-21-824-1273
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-28-312-4085
שירותים HF, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+27-21-612-0239
שירותים HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-21-886-4445
שירותים HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+27-21-683-7119
שירותים HF, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+27-21-637-3867
שירותים HF, ONLINE HDF, HD, APD, CAPD
צור קשר טל'087 997 1567
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+27-21-442-1844
שירותים HF, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'087 997 1810
שירותים ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+264-65-231-637
שירותים Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
צור קשר טל'+264-61-304-088
שירותים PAED, Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+264-64-406-335
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+27-51-430-2742
שירותים Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD