2 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
2
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+31 (0)20 301 19 50
שירותים HD, HDF, ONLINE HDF, Home HD, HDF post dilution, Low-Flux HD, High-Flux HD
צור קשר טל'+31 (0)251 783939
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Home HD, HDF post dilution, Low-Flux HD, High-Flux HD