22 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
22
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+36 1 478 1050
שירותים APD, HD, ONLINE HDF, CAPD, HF
צור קשר טל'+36 1 436 9710
שירותים HD, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 1 210 97 50
שירותים HD, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 1 455 1000
שירותים HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, HF
צור קשר טל'+36 33 510 110
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 27 511 090
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 53 318 518
שירותים HD, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 37 541 950
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 32 520 780
שירותים HD, HF, APD, CAPD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+36 36 510 030
שירותים HD, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD, LDL Apheresis
צור קשר טל'+36 46 501 470
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, LDL Apheresis
צור קשר טל'+36 48 570 160
שירותים HF, HD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+36 47 523 350
שירותים HF, HD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+36 52 413 653
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, LDL Apheresis, Immunoadsorption
צור קשר טל'+36 76 501 630
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 76 466 179
שירותים HF, HD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+36 63 561 600
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 72 536 065
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 72 552 140
שירותים HD, HF, ONLINE HDF
צור קשר טל'+36 73 514 120
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 93 509 550
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+36 99 319 194
שירותים HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD