25 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
25
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל' +420 237 836 570
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 244 090 330
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 237 836 620
שירותים ONLINE HDF, HD, HF, APD, CAPD
צור קשר טל'+420 220 510 107
שירותים ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 284 683 292
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 311 280 320
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 321 000 161
שירותים CAPD, HD, ONLINE HDF, APD, HF
צור קשר טל'+420 313 030 820
שירותים HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 312 521 994
שירותים HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 325 203 170
שירותים ONLINE HDF, HF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל' +420 321 022 700
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 325 203 190
שירותים Home HD, Mixed HDF, HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל' +420 354 622 604
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 352 622 653
שירותים ONLINE HDF, HD, HF, CAPD, APD
צור קשר טל'+420 353 223 281
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, HF, APD
צור קשר טל' +420 471 120 350
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Home HD, Mixed HDF
צור קשר טל' +420 471 003 010
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל' +420 471 120 370
שירותים HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 471 003 076
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 477 012 310
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 466 512 078
שירותים APD, ONLINE HDF, HD, CAPD, HF
צור קשר טל'+420 460 000 520
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל' +420 460000500
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
צור קשר טל'+420 461 002 461
שירותים APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
צור קשר טל'+420 465 715 050
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HF, HD, HDF