36 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
36
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
Clínica NephroCare Ibagué Klearly Tinocco
 
צור קשר טל'(8)2644332
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4) 4833863
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)5660222
שירותים APD, CAPD, HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)3330555
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)5167575
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)3216161
שירותים APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)3458330
שירותים HD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare sede Belén Gustavo Torregroza
 
צור קשר טל'(4)2354690
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)4208000
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)6480708
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)2941400 Ext. 4010
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)5400509
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)2018438
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)6534475
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare sede Tunja Annia Cristina Amador
 
צור קשר טל'(8)7454216 Celular UR: 3165257761
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Duitama Oscar Fernando Cáceres
 
צור קשר טל'(8)7626469 Celufijo: 3164545954
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Manizales Fabián Enrique Barrios
 
צור קשר טל'(6)8849844
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(2)8203096
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)5843373
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(4)7815001
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(1)8352306
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Neiva Orlando Montero
 
צור קשר טל'(8)8714664
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)4208022
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(8)6729802
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(7)5721366
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(6)7496676
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Pereira Rafael Armando Ramos
 
צור קשר טל'(6)3312910
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare sede Cabecera Juan Carlos Urrrego
 
צור קשר טל'(7)6850054
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(7)6392190
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)2808084
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare sede Imbanaco Luis Alfonso Valderrama
 
צור קשר טל'(2)5586960
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(2)3345216
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Tuluá Huber Alonso Sanchez
 
צור קשר טל'(2)2244666
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה
Clínica NephroCare Palmira Juan Guillermo Guevara
 
צור קשר טל'(2)2717430
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)3783674
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(5)3680444
שירותים HD, APD, CAPD עבור לדף המרפאה