36 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
36
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+40 372 747 484 (centru dializă)
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 346 401 010
שירותים HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
צור קשר טל'0728.833.134 (dializă)
שירותים HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'0766.064.089
שירותים HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
צור קשר טל'+40 348 45 72 10
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+40 348 730 162
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 345 404 991
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 351 420 968
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 352 401 314
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 350 432 041
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 356 461 916
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 254 22 31 55
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 364 116 801
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 364 435 383
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 364 438 087
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 372 70 97 79
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 372 715 301
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 262 227 202
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 262 310 771
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40361 884 840
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'0360401319
שירותים HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
צור קשר טל'+40 372 715 300
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'0358400400/0258830394
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 372 71 28 04
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40234311800
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 233 230 990
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+40 332 45 50 58
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 332 803 441
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 330 803 490
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 330 803 554
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 371 003 211
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 235 415 503
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 340 401 020
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 372 70 50 21
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
צור קשר טל'+40 341 425 885
שירותים ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+40 343 401 100
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, HD