33 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
33
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
צור קשר טל'+421 41 511 0690
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421 41 562 52 02
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 42 426 02 53
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 42 444 1338
שירותים High-Flux HD, ONLINE HDF
צור קשר טל'+421 55 615 2948
שירותים APD, CAPD, ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421 55 633 3354
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421 55 6402 770 / 771
שירותים HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+421587771270
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 53 429 95 59
שירותים HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+421 53 429 88 42
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 52 52 78 91 22
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 52 431 7365
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421573260110
שירותים HD, HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+421 56 642 1131
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421 56 668 9521
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421513211633
שירותים HDF
צור קשר טל'+421 51 701 1418
שירותים CAPD, APD, ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421 54 786 04 36
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421248700101
שירותים HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+421 2 5954 2338
שירותים High-Flux HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
צור קשר טל'+421268672957
שירותים HDF, APD, CAPD, HD
צור קשר טל'+421 905 874 883
שירותים High-Flux HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
צור קשר טל' +421 32 7713 613
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 33 5354 956
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 33 3260 191
שירותים HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+421337730148
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421363260160, AMB +421363260161
שירותים
צור קשר טל'+421 36 3260 150
שירותים HDF, HD
צור קשר טל'+421 35 691 23 96
שירותים HDF, HD, CAPD, APD
צור קשר טל'+421 35 777 77 02
שירותים HD, HDF
צור קשר טל'+421 37 7336 588
שירותים HD, HDF, CAPD, APD
צור קשר טל'+421 917 871 689
שירותים ONLINE HDF, High-Flux HD
צור קשר טל'+421484413872
שירותים HDF, CAPD, APD