62 מרכזים נמצאו עבור "כל הארצות"
סנן לפי שירותים ...
62
מרכזי דיאליזה
צור קשר
שירותים
 
צור קשר טל'(56 2)2 821 4144 פקס(56 2)2 5177635
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 723 9772
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 64)2 470 070
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'63 223 3329
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 555 7208
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 737 4131
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 551 9674
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 225 3891
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 621 7329
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 775 4773
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 627 1800
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2) 2 727 9109
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 848 0009
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
Valdivia Dr. Sergio Mezzano Abedrapo
 
צור קשר טל'(56 63)222 4248
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'2 2419 2808
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 45)271 8015
שירותים HD עבור לדף המרפאה
Dialisis Montahue Boris García Rodríguez
 
צור קשר טל'(56 42)242 3462
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 51)228 1322
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 780 4137
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 542 9264
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 661 0900
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 72)282 3277
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56) 65 2532262
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'42 242 3462
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'45-2759733
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'45-2238660
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'65 253 2262
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56) 65 268 4836
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 51)2 213 272 פקס(56 51)2 224 319
שירותים APD, CAPD, HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'053-2621802 פקס053-2621802
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 53)2 522 051
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 32)2 687 471 פקס(56 32)2 687 472
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 32)2 688 534 פקס (56 32)2 682 740
שירותים HD עבור לדף המרפאה
Diálisis Santa Cruz Dra. Sonia Rodríguez Hermosilla
 
צור קשר טל'(56 72)282 2553
שירותים HD עבור לדף המרפאה
Talca Dr. Gonzalo Díaz Pino
 
צור קשר טל'(56 71)2 241 796 פקס(56 71)2 241 929
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 71)2 241796
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 73)2 216 263
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 73)2 462 918
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)279 1330
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)325 2274
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)213 4846
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)2 452 432
שירותים HD עבור לדף המרפאה
Tomé Eduardo Machuca Neira
 
צור קשר טל'(56 41)2 652 068 פקס (56 41)2 652 039
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)2 973 249
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 41)2 416 104
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 45)2 238 346
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'( 56 2)2 935 6568 פקס02-8169824
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 789 5584
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 559 0903
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 528 6363
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 881 3421 פקס4811575
שירותים APD, CAPD, HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 492 2334
שירותים HD, CAPD, APD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 524 1731 פקס4813189
שירותים APD, CAPD, HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 357 4079
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 736 3175
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 721 5468
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(562) 2 641 9615
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 524 8237
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 532 3166
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 557 3175
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 649 5524
שירותים HD עבור לדף המרפאה
 
צור קשר טל'(56 2)2 849 0945
שירותים HD עבור לדף המרפאה